Български      English
Екип на компанията


"Фасилити Мениджмънт Консултинг" ООД


Атанас Георгиев
Управляващ съдружник

Атанас Георгиев е бакалавър по „Икономика” и магистър по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и по „Финанси и банково дело” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Присъединява се към екипа на FMC през януари 2011 г. Редовен асистент е в Стопанския факултет на СУ, докторант и научен секретар на Катедра „Икономика и управление по отрасли”. От 2005 до 2009 г. работи и в „Юкономикс” ЕООД - отговорен редактор на сп. „Ютилитис” и програмен мениджър на обучения и конференции. От януари 2010 г. е отговорен редактор на Publics.bg и на списание Ютилитис.


Антон Гинчев
Партньор, ФМ експерт

След дипломирането си от Техническия университет в Карлсруе, Антон Гинчев работи като ръководител на отдел “Фасилити мениджмънт” в “Бизнес парк София”. Участва дейно в популяризирането на тази нова за България професия. От юни 2007 година Антон Гинчев ръководи асет мениджмънта в Ten Brinke Asset Management BV, Холандия и в тази длъжност управлява активи на стойност над 600 милиона евро и брутен годишен наем от 45 милиона евро.


Петър Ташев
Съдружник

Петър Ташев се присъедини към екипа на Фасилити Мениджмънт Консултинг през януари 2011. Той е бакалавър по Икономика и магистър по Финанси и банково дело към Стопанския факултет на  Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Завършил е и бакалавър по Hospitality management в University of Portsmouth, UK. Работи като хоноруван асистент в катедра Икономика и управление по отрасли. Секретар е на магистърската програма по Икономика и управление на сгради и съоръжения – Фасилити мениджмънт и е докторант към катедра Стопанско Управление. От 2005 до 2009 година работи в „Юкономикс“ ЕООД първо като консултант по преструктуриране в енергетиката, а след това като главен редактор на сп. „Флийт Мениджър“ и сп. „Фасилитис“. В последствие става проектен мениджър на „Фасилити мениджмънт“ програмата към Юкономикс, като организира редица обучения, събития и конференции по тематиката. От януари 2010 г. е отговорен редактор на publics.bg – онлайн професионална медия за развитие на публичните услуги, а от 2012 г. отново е гл. редактор на списание Фасилитис.


"Фасилити Мениджмънт Консултинг" ООД е българска консултантска компания, специализирана в сферата на фасилити мениджмънта, недвижимите имоти, административното планиране и управление на ресурсите. (Можете да изтеглите нашата корпоративна презентация оттук)

За консултантските ни проекти, ние предоставяме услуги и екип, които да отговарят на изискванията на клиента, за да можем да предоставим иновативни фасилити мениджмънт и административни решения. Изготвяме изследване, анализ и представяме доклади, включващи планове за действие, графици и бюджети. Вземайки под внимание текущото състояние, изготвяме текуща оценка, на базата на която могат да се правят анализи за постигнатите ползи в бъдеще.

Мисията на Фасилити Мениджмънт Консултинг е да предоставя висококачествени услуги в сферата на фасилити мениджмънта в България и да имплементира иновативни идеи в тази област.
начало | за нас | услуги |събития | партньори | контакти
Copyright 2011 © Facility Management Consulting. Всички права запазени. Декларация за поверителност