Български      EnglishКонсултантски услуги

Референции
Отговорности във ФМ

Собствениците, както и предприятията-наематели на сгради и технически съоръжения са отговорни за тяхното безопасно ползване. Те отговарят за здравето и живота на своите служители, клиенти и гости.

Тези отговорности и големите рискове, свързани с тях, трябва да се познават от всеки фасилити мениджър, административен директор и не на последно място от материално отговорните лица.

Целта е защитата на живота, здравето, свободата и собствеността на всеки, а предизвикателството е потребността на знания и способности в различни сфери и професионални области:  право, технологии, организация и документация.

Въпросите са многобройни и многообразни:
  • Какви закони, наредби и норми съществуват и за кого се отнасят те?
  • Какви са свързаните с тях задължения за собственика, наемателя или обслужващата фирма?
  • По какъв начин трябва да бъдат изпълнени изискванията на законодателя – технически, икономически, организационно и документално?
  • Какви са задълженията на всеки участник за контрол над неговите партньори в този процес?
  • Какви са конкретните действия, произлизащи от тези задължения и отговорности?

Ако искате да получите отговори на тези, или други въпроси, свързани с правната страна на фасилити мениджмънта, не се колебайте да се свържете с нас!
начало | за нас | услуги |събития | партньори | контакти
Copyright 2011 © Facility Management Consulting. Всички права запазени. Декларация за поверителност