Български      EnglishКонсултантски услуги

Референции
Устойчиво развитие

Търсенето на устойчиви сгради в Европа се увеличава равномерно през последните години. Какви са причините за това?

Политическото насърчаване в Европейския съюз води до стриктни регулации за намаляване на потреблението на енергия и ресурси. Имайки предвид, че сградният фонд е отговорен за около 30% от емисиите на въглероден двуокис, използва 40% от първичната енергия и генерира над 50% от отпадъците, строителният сектор е фокусиран върху постигането на амбициозните цели, поставени от европейските правителства.

Изследвания на водещи инвеститори и консултанти в сферата на недвижимите имоти показват засилен интерес не само към „зелените“, но и към устойчивите сгради, който включва и екологичните, икономическите и социалните аспекти, които ще гарантират цялостния подход към намаляването на разходите. Повечето инвеститори вярват, че печелившия пазар на устойчиви сгради е свързан с намаляване на оперативните разходи в бъдеще.

Важността на устойчивите сгради се вижда и от големия интерес на наемателите. Редица компании биха се преместили в зелени сгради и са готови да платят по висок наем дори и ако допълнителните разходи превишават оперативните.

От тук идва и необходимостта от различни маркетинг стратегия и инструменти, чрез които да бъдат изтъкнати качествата на самата сграда. Тези маркетинг нужди могат да бъдат удовлетворени чрез използването на сертификатите за устойчиви сгради. Предимствата на тези сертификати се състоят във възможността за прозрачно представяне на доказателства за устойчиво строителство, ефективното намаляване на оперативните разходи до нивата, изисквани от самите потребителите.

В Европейския Съюз дори се дискутира дали сградните сертификати да не бъдат внедрени като задължително условие за финансиране.на строителството.

Ние можем да ви помогнем да се ориентирате и да изберете най-правилния подход към устойчивото развитие на вашият бизнес. Нашите специалисти и партньори са водещи консултанти в сферата на иновативните и устойчивите решения, както и в сертифицирането на сгради с немският стандарт за устойчиво строителство DGNB.
начало | за нас | услуги |събития | партньори | контакти
Copyright 2011 © Facility Management Consulting. Всички права запазени. Декларация за поверителност