Български      EnglishКонсултантски услуги

Референции
"Български пощи" ЕАД

Фирма "Фасилити мениджмънт консултинг" завърши проект "Фасилити мениджмънт в "Български пощи" ЕАД" - доклад - описание на главните фасилити мениджмънт процеси в компанията, идентифициране на техните слабости и разкриване на потенциалите за оптимизация.

Анализът показва как чрез правилна реорганизация на ФМ процесите и аутсорсване на част от дейностите на външни доставчици може да се постигнат икономии, сигурност и гъвкавост в изпълнението на тези процеси.

Основните дейности, които бяха изследвани са:
  • ФМ процесите в организацията
  • начините на комуникация
  • почистването и хигиенизирането, поддръжката на сградния фонд; поддръжка на всички видове съоръжения в сградите
  • доставката на материали в организацията

Като резултат на този доклад, "Фасилити мениджмънт консултинг" предостави и документация за провеждане на търг по ЗОП за услугите, установени като подходящи за аутсорсинг.
начало | за нас | услуги |събития | партньори | контакти
Copyright 2011 © Facility Management Consulting. Всички права запазени. Декларация за поверителност